Aluxus jest ekologiczny. Produkujemy ponad 100.000 Kwh mprzy użyciu naszego własnego systemu fotowoltaicznego

Wszelkie wyprodukowane przez nas wyroby mogą zostać w 100% zwrócone do recyklingu.

Aluminium

Użyte aluminium może być bez końca poddawane recyklingowi, bez utraty jakości.
Zaledwie pięć procent energii potrzebnej do wytworzenia pierwotnego aluminium jest konieczna do przetopienia aluminium w celu ponownego użycia.
Emisja substancji szkodliwych i ingerencja w naturę zostają zredukowane dzięki unikaniu rozkładu odpadów i rafinacji.
Światowe zasoby aluminium, które są jeszcze w użyciu, są jak bank zasobów. Około 75% aluminium, które zostało kiedykolwiek wyprodukowane, jest jeszcze w użyciu, a część tego przeszła już przez wielokrotne procesy recyklingu.
W Europie recyklingowi podaje się obecnie 95% aluminiowego złomu samochodowego.
Po demontażu zadaszenia tarasu aluminium (w przeciwieństwie do innych materiałów budowlanych) można poddać recyklingowi w taki sposób, jaki jest akceptowalny zarówno pod względem aspektów gospodarczych jak i ochrony środowiska. 
Badanie przeprowadzone w 2004 roku dowodzi, że 92-98% aluminium z części budowlanych w Europie zostało poddane recyklingowi.

Szkło

Producenci szkła w Niemczech wyprodukowali w 2016 roku około 2,116 mln t szkła płaskiego. Szkło można ponownie stapiać nieskończenie wiele razy. Można je dowolnie często zwracać do procesu przetapiania i przerabiać na nowe produkty. Przetapianie starego szkła chroni w ten sposób klimat i oszczędza surowce takie jak piasek kwarcowy, soda i wapień.

Stal

Stal jest tworzywem, które bez strat może być bezustannie poddawane recyklingowi. Sam niemiecki przemysł stalowy wykorzystuje rocznie ponad 20 mln ton stalowego i żelaznego złomu, aby wyprodukować z niego nowe produkty. Łatwo można odpowiedzieć na pytanie o typowy stalowy produkt recyklingu: każdy stalowy produkt jest typowym produktem recyklingu, wystarczy się rozejrzeć. Przyjemne uczucie. Zadaszenie niepowodujące zanieczyszczeń we własnym ogrodzie.
Aluxus jest ekologiczny.